Cestovní pojištění rizika

Cestovní pojištění kryje například tato rizika:*

  • léčebné výlohy
  • repatriace
  • asistenční služby
  • přivolání opatrovníka
  • úrazové pojištění
  • osobní věci a zavazadla
  • odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví, majetku
  • finanční náhrada
  • pojištění pracovní cesty

 

Léčebné výlohy: ošetření, hospitalizace, léky, nezbytné převozy apod.

Asistenční služby: vyhledání a převoz do vhodného zdravotnického zařízení, platební garance léčby, zajištění potřebných léků, vyslání opatrovníka, pomoc s vyřízením náhradních cestovních dokladů apod.

Úrazové pojištění: pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu či smrti

Pojištění zavazadel: věci osobní potřeby detailně vyjmenované v pojistných podmínkách

Pojištění odpovědnosti za škodu: škody způsobené třetí osobě v zahraničí při běžných činnostech

 

*Rizika cestovního pojištění a jejich krytí se u různých pojišťoven liší.